ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

2023-12-05 09:06:18
Австрали, Канадын сургалтын виз сонирхогчдод

PTE шалгалтын талаар Австралийн сургалтын виз Англи хэлний албан ёсны оноотой зуучлуулагч нарт маань гарсаар байгааг та бүхэн мэдэх үү?PTE- Pearson тест нь албан ёсоор Автсрали, Канадын бүх их сургуульд зөвшөөрөгддөг, дэлхийн хамгийн том Англи хэлний 3 тестийн нэг.Pearson Test нь албан ёсоор ШУТИС их сургуульд авагддаг бөгөөд та уг…