ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

2024-04-18 07:08:27
Австрали улсын визний процесс

Анхан шатны уулзалтын үе шат Бичиг баримтын хяналт 1-р шат Бичиг баримтын хяналт 2-р шат Бичиг баримтын хяналт 3-р шат Визэнд орох процесс Анхан шатны уулзалтын үе шат Уг шатанд манай зөвлөхүүд тухайн суралцагчтай биеэр уулзаж, Австралийн визний үндсэн шаардлагууд болох санхүүгийн чадавх, суралцах зорилго зэргийг тодорхойлон, цаашид уг хүнийг…