ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

2023-09-29 07:27:15
UP Education Group

UP Education боловсролын  групп компани нь бидний 2023 оны 04 сард гэрээг шинэчлэн байгуулсан маш олон коллеж, их сургуулийн бэлтгэл хангагч байгууллага юм. Та Шинэ Зеланд улсад хүүхдээ, эсвэл өөрөө суралцахаар шийдсэн бол дараах сургалтуудыг санал болгож байна.  University of Auckland Дэлхийн ТОП 100 их сургуулийн жагсаалтад 84-т багтдаг.Уг их…