ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

2023-09-29 07:29:55
EKA University of Applied Sciences (Latvia, Europe)

ЯАГААД EKA ИХ СУРГУУЛЬ ГЭЖ? ЭЛСЭЛТИЙН ШААРДЛАГА  CУРАЛЦАХ ЧИГЛЭЛҮҮД Тус их сургууль нь англи хэл дээр бакалавр, магистрын сургалтыг санал болгож, боломжийн үнээр, хамгийн сайн чанарын боловсрол эзэмших боломжийг олгодог.  Бакалаврын зэрэг (3 жил, 1 жилд 2,700 евро): Мэдээллийн технологи (програмчлал)- 4 жил  Магистрын зэрэг (2 жил, 1 жилд 2,800…