ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Бид виз мэдүүлж байгаа суралцагчдын Жинхэнэ суралцах зорилго буюу захидлын үндсэн агуулгыг гарган ирэхдээ жишиг захидал, санаа авах бичиг баримт ашигладаггүй. Энэ нь бидний давуу талын нэг бөгөөд Элчин сайлын яамны ажилтанд өөрийн өнгө төрхтэй, өөрийн зорилгоо агуулсан захидлыг явуулах нь сургалтын визний процессын хамгийн чухал ажиллагаа байдаг. Мөн дундын 3 шатны визний материалын хяналт, эцсийн шатны 1 удаагийн хяналт тавьж виз мэдүүлэгддэг учраас та Найдвартай гарт байна гэсэн үг юм.