ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

University of Technology Sydney-Сиднейн Технологийн Их Сургууль

Сургуулийн танилцуулга

UTS нь Австралийн хамгийн том гарааны фирмүүдийн төвлөрсөн инновацын бүсэд байрладаг.

UTS- ийн оюутнууд дэлхийн төгсөгчдийн ажлын байраараа 62- р байранд ордог.

Сургууль нь физик, биологи, инженерийн шинжлэх ухаан, дизайн, нано технологи, тогтвортой байдал зэрэг хамардаг дэлхийн тэргүүлэх судалгааны төвтэй.

Siemens, Raytheon, PwC, Aurecon, Thales, Canon Medical Systems, Cisco зэрэг компаниудтай хамтран ажиллах боломжтой. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

Ерөнхий боловсролын 12 буюу түүнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэн байх.

IELTS: 6.5+| TOEFL: 79+| PTE: 58+

Зарим мэргэжлүүд IELTS болон TOEFL -ийн өндөр оноо мөн зарим онцгойлсон мэргэжлүүд дээр ажлын туршлага шаарддаг.

Chancellor’s International Undergraduate Scholarship

1-р байранд орсон оюутанд олгох сургалтын төлбөрийг бүрэн төлнө.

UTS Foundation Studies Scholarship

Сидней-н UTS Insearch- д UTS суурь сургалтаар 1-р байранд орсон хүнд сургалтын төлбөрийн 25%

Сургуулийн өөрийн веб сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

https://www.uts.edu.au

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр