ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

University of South Australia-Өмнөд Австралийн Их Сургууль

Сургуулийн танилцуулга

1856 оноос үүсэлтэй 1991 онд байгуулагдсан.

Австралийн ТОП-10 MBA. 

Сувилахуйн хөтөлбөр нь Дэлхийд ТОП-100 

Хуулийн  хөтөлбөр нь Дэлхийд ТОП-10 

Бизнесийн сургууль нь Дэлхийн ТОП 1%-д багтдаг.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

#25 QS World University Rankings

#363 in Best Global Universities

Ерөнхий боловсролын 12 буюу түүнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэн байх.

Бакалавр

IELTS:6.5+| TOEFL:84+| PTE: 58+

Магистр, Доктор

IELTS:6.5-7.0 |TOEFL:79-94 | PTE:58-64

Олон улсын тэтгэлэг 15% /өндөр оноотой, сургалтын өндөр амжилт гаргасан Бакалавр болон Магистр/

Сургуулийн өөрийн веб сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

https://unisa.edu.au

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр