ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Tor Vergata University

Сургуулийн танилцуулга

Ромын Тор Вергата их сургууль нь 1982 онд байгуулагдсан тул харьцангуй залуу их сургууль юм. Англо-Саксоны кампусуудын загвараар бүтээгдсэн ба 600га талбайг хамардаг. CNR, ASI (Италийн сансрын агентлаг) зэрэг судалгааны чухал байгууллагууд байрладаг. 

Тор Вергата нь хичээлүүд, судалгааны зэрэгцээ орон нутгийн нийгмийн инноваци, өсөлтийг дэмжих гурав дахь эрхэм зорилготой. Тус их сургууль нь орон нутгийн иргэдийн амьдралыг сайжруулж, оюутнуудыг ажлын байраар хангах шинэлэг бизнесийг бий болгохын тулд иргэний нийгэм, бизнес эрхлэгчидтэй холбоо тогтоодог.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

#489 in QS World University Rankings

#277 in QS Sustainability Ranking

#33 in Europe University Rankings – Southern Europe

#7 in nationally in Italy

IELTS 5.5+ оноо болон ярилцлага

Сургуулийн өөрийн веб сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.

https://web.uniroma2.it/en/percorso/students/sezione/scholarships

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр

 • Bachelor of Business Administration & Economics-элсэлтийн эцсийн хугацаа 03 сарын 31
 • Bachelor of Global Governance-элсэлтийн эцсийн хугацаа 05 сарын 03
 • Bachelor of Engineering Sciences-элсэлтийн эцсийн хугацаа 04 сарын 30
 • Bachelor of Medicine and Surgery (6years)-элсэлтийн эцсийн хугацаа 06 сарын 30
 • Bachelor of Pharmacy (5years)-элсэлтийн эцсийн хугацаа 09 сарын 30
 • Master of Art History in Rome, from Late Antiquity to the Present-элсэлтийн эцсийн хугацаа 06 сарын 30

 • Master of Astrophysics

 • Master of Astrophysics-элсэлтийн эцсийн хугацаа 06 сарын 22

 • Master of Business Administration-элсэлтийн эцсийн хугацаа 06 сарын 30

 • Master of Chemistry for Nano-Engineering-элсэлтийн эцсийн хугацаа 02 сарын 14

 • Master of Economics-элсэлтийн эцсийн хугацаа 06 сарын 09

 • Master of Enviromental and Territorial Engineering

 • Master of European Economy and Business Law-элсэлтийн эцсийн хугацаа 05 сарын 31

 • Master of European History

 • Master of Finance and Banking-элсэлтийн эцсийн хугацаа 06 сарын 09

 • Master of ICT and Internet Engineering-элсэлтийн эцсийн хугацаа 06 сарын 22

 • Master of Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy-элсэлтийн эцсийн хугацаа 06 сарын 22

 • Master of Physical Activity and Health Promotion

 • Master of Physics of Complex System and big Data

 • Master of Physics of Fundamental Interactions and Experimental Techniques

 • Master of Mechatronics Engineering-элсэлтийн эцсийн хугацаа 06 сарын 22