ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

The Hotel School of Australia-Австралийн Зочид буудлын сургууль

Сургуулийн танилцуулга

Таван одтой зочид буудлын хөрөнгө оруулагч болон улсын их сургуулийн хамтран эзэмшдэг дэлхийн цорын ганц зочлох урлагын сургууль юм. 

2022 онд оюутнууддаа 11,500 гаруй салбарын дадлага хийх боломжийг олгосон бөгөөд үүнд төгсөх боломжууд, ажлын туршлага, ажлын байр зэрэг орно.

2023 онд сайн их сургуулиудын шилдэг хөтөч гэх зэрэглэлээр аялал жуулчлал, зочлох урлаг болон cпортын чиглэлээр төгссөн бакалаврын суралцагчдын орлогын хэмжээгээр Австралидаа 2 дугаарт жагссан байна. 

Мөн оюутны дэмжлэг, ерөнхий туршлага,сургалтын чанараар 5-н одны шагнал авсан.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

Дипломын зэрэгт

Ерөнхий боловсролын 12 буюу түүнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэн байх.

IELTS: 5.5 |TOEFL: 60-78 | PTE: 50-57

Бакалаврын зэрэгт

Ерөнхий боловсролын 12 буюу түүнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэн байх.

IELTS: 6.0 |TOEFL: 60-78 | PTE: 50-57

Магистрын зэрэгт

Ерөнхий боловсролын 12 буюу түүнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэн байх.

IELTS: 6.5 |TOEFL: 60-78 | PTE: 50-57

Бакалаврын зэрэгтэй байх.

Сургуулийн өөрийн веб сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

International Scholarships (scu.edu.au)

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр