ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Tampere University

Сургуулийн танилцуулга

Тамперын их сургууль нь 2019 оны 1-р сарын 1-нд Тамперын Их Сургууль болон Тампере Технологийн Их Сургуулийг нэгтгэн байгуулагдсан Финландын их сургууль юм. Шинэ их сургууль нь Тамперын Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн гол хувьцаа эзэмшигч гэдгээрээ алдартай.

Финланд хэлээр заадаг зэрэг олгох хөтөлбөрүүдээс гадна Англи хэл дээр тоглоом судлалаас фотоник, олон нийтийн болон дэлхийн эрүүл мэнд, засгийн газар, төрийн менежмент зэрэг 34 магистрын хөтөлбөр, хоёр бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрүүдийг санал болгодгоороо давуу талтай.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

#68 in Europe University Rankings – Northern Europe

#513 in QS Sustainability Ranking

#436 in QS World University Rankings

Бакалавр IELTS:6.5 +|TOEFL:79+| PTE: 58+

Магистр, Доктор IELTS:7.0 +|TOEFL: 94+| PTE: 64+

Сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг нь Тамперийн их сургуульд бакалавр, магистрын хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй оюутнуудад зориулсан сургалтын төлбөрийн бүрэн тэтгэлэг юм. Тамперын их сургуулийн энэхүү тэтгэлэгт хамрагдах өргөдлийг элсэлтийн өргөдлийн хамт онлайнаар илгээдэг. Түүнчлэн тэдний хүсэлт гаргаж буй хөтөлбөрт хамрагдах хүсэл эрмэлзэл, сонирхлын талаар ярилцсан өргөдлийн захидал, тэдний сурлагын амжилтын баримт бичгийг агуулсан байх ёстой. Тэтгэлгийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг сургуулийн вэб сайтаас авах боломжтой.

Tampere University Scholarships | Tampere universities (tuni.fi)

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр