ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Southern Cross University-Өмнөд Загалмай Их Сургууль

Сургуулийн танилцуулга

1994 онд байгуулагдсан ба Times Higher Education World University Rankings-р дэлхийн шилдэг 100 залуу их сургууль, QS World University Rankings-р Австралийн 33-р байранд ордог.

Graduate Management Association of Australia-р MBA нь 5-аас 4 одоор үнэлэгддэг.

3 гол , 7 салбар кампустай , 20,000 + сурагчтай. 

Сургалтын төлбөр бага болон элсэлтийн шаардлага бага гэдгээр Монгол оюутнуудад танигдсан. 

Уг сургууль болон Австралийн зочид буудлын сүлжээ компани нэгдсэн төсөл болох The Hotel School Australia -нь Зочид буудал, зочлох үйлчилгээний чиглэлд мэргэших оюутнууддаа сурангаа бүтэн цагаар буудалдаа ажиллах цогц хөтөлбөрийг бид Монголдоо анх удаа хэрэгжүүлж байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

#651-660 in QS World University Rankings 

#33rd in Australia, 1079th in the global

Ерөнхий боловсролын 12 буюу түүнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэн байх.

IELTS: 6.0 |TOEFL: 60-78 | PTE: 50-57

IELTS: 6.5 |TOEFL: 79-93 | PTE:58-64

Сурлагын амжилттай, санхүүгийн бэрхшээлтэй, Манлайлал болон олон нийтийн оролцоогоороо тэргүүлэгч оюутанд сурах бичгийн 600 AUD- с эхлээд 4 жилийн хугацаанд 60,000 AUD хүртэлх тэтгэлэг олгодог. 

Сургуулийн өөрийн веб сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

Southern Cross University (scu.edu.au)

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр