ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Oulu University

Сургуулийн танилцуулга

Оулугийн их сургууль нь судалгаа, боловсролоор дамжуулан ирээдүйд шинэ мэдлэг, сайн сайхан байдал, инновацийг бий болгодог олон улсын шинжлэх ухааны их сургууль юм. 1958 онд байгуулагдсан Оулугийн их сургууль нь Финландын хамгийн том, олон салбартай их сургуулиудын нэг юм. Оулу их сургуулийн бакалавр, магистрын бүх оюутнууд Оюутны холбоонд харьяалагддаг. Оюутны холбооны гишүүнчлэлийн хураамж төлснөөр оюутнууд оюутны үйлчилгээ, хөнгөлөлт эдлэх оюутны карт авах эрхтэй. Ингэснээр оюутнууд Финландын Оюутны эрүүл мэндийн үйлчилгээ, галт тэрэг, автобусанд зорчих хөнгөлөлт, оюутны хоолыг хөнгөлөх гэх мэт хямд эсвэл үнэ төлбөргүй эмчилгээ, шүдний эмчилгээ авах боломжтой гэдгээрээ давуу талтай.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

#447 in Best Global Universities

#61 in Europe University Rankings – Northern Europe

#227 in QS Sustainability Ranking

Бакалавр IELTS:6.5 +|TOEFL:79+| PTE: 58+

Магистр, Доктор IELTS:7.0 +|TOEFL: 94+| PTE: 64+

Сургалтын төлбөр болон тэтгэлэг нь оюутны суралцах хугацаандаа элсэлтийн захидалд заасны дагуу нэг хичээлийн жилд кредитийн доод шаардлагыг хангаж чадахгүй бол хэвээр үлдэнэ. Оюутан нэг хичээлийн жилд кредитийн доод шаардлагыг авч чадаагүй бол дараагийн хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийг бүхэлд нь төлөх үүрэгтэй. Оулугийн их сургуулийн тэтгэлэгийг зөвхөн нэг удаа, нэг зэрэг олгох хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой бөгөөд дараа нь тэтгэлгийг бусад зэрэг олгох хөтөлбөрт шилжүүлэх боломжгүй.

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр