ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Murdoch University-Мүрдок Их Сургууль

Сургуулийн танилцуулга

Баруун Австралийн Перт дэх улсын их сургууль юм. 

1973 оны 7-р сарын 25-нд мужийнхаа хоёрдох их сургууль болон үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, 1975 онд анхны бакалаврын оюутнуудаа хүлээн авсан байна.

Шинэлэг Судалгааны Их Сургуулиудын бүлэгт багтдаг, дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн судалгааны их сургууль гэдгээрээ бахархдаг. Тус их сургууль нь шинэлэг судалгааны ажил хийдгээрээ нэр хүндтэй бөгөөд туршлагатай эрдэмтэн, багш нар оюутнуудыг ирээдүйдээ төвлөрсөн бие даасан сэтгэгчид болоход бэлтгэдэг.

Tус их сургууль нь олон улсын түнш, засгийн газар, олон нийтийн хамтын нийгэмлэгтэй нягт холбоотой бөгөөд оюутнуудад ажлын байрны туршлага хуримтлуулах, өөрсдийн мэргэжлийн чиглэлээр төсөлт ажил хийх зэрэг жинхэнэ амьдралын мэдлэгийг олгох хөтөлбөрүүдийг явуулдаг байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

#431 in QS World University Rankings 

#84th inYoung University Rankings

#26th in Australia and #677th in the World

Ерөнхий боловсролын 12 буюу түүнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэн байх.

IELTS: 6.0 |TOEFL:60-78 | PTE:50-57

Сургуулийн өөрийн веб сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

Scholarship finder (murdoch.edu.au)

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр