ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Mälardalen University

Сургуулийн танилцуулга

Малардален их сургууль нь Шведийн дээд боловсролын томоохон институтуудын нэг юм. Тус их сургууль нь бүс нутгийнхаа аж ахуйн нэгжүүд болон төрийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг, байгаль орчны онцлог шинж чанартайгаараа онцлог юм. 

Тус их сургууль нь 1977 онд байгуулагдахдаа бүс нутгийн хэд хэдэн хэрэгцээг хангаж, хувийн болон төрийн байгууллагуудтай нягт хамтын ажиллагаа хурдан хөгжсөн. Их сургууль нь нийгмийн өсөлт, тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулж, судалгаанд суурилсан мэдлэгийг олон нийтийн хэлэлцүүлгийн нэг хэсэг болгохыг баталгаажуулдаг.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

#27 in Sweden University

#20 in CWUR Center for World University Rankings

#18 in URAP World Ranking – University Ranking by Academic Performance

Бакалавр IELTS:6.0 +|TOEFL:79+| PTE: 58+

Магистр IELTS:6.5 +|TOEFL:60+| PTE: 50+

Тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлтийг тус сургуулийн бүх оюутнууд сургалтын хөтөлбөрөөс үл хамааран авах боломжтой. Тэтгэлгийн нийт дүн нь жилд 20 000 SEK юм. Хэрхэн хүсэлт илгээх болон бусад тэтгэлгийн мэдээллийг та дараах вэб сайтаас авах боломжтой.

download (swedbank.se)

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр

 • Analytical Finance-57,500 SEK
 • International Business Management-49,250 SEK
 • Chamber Music -Keyboard instruments-120,000 SEK
 • Chamber Music -String Instrument-120,000 SEK
 • Chamber Music – Wind instruments-120,000 SEK
 • Chamber Music – Song-120,000 SEK
 • Intelligent Embedded Systems-67,500 SEK
 • Environmental Engineering for Sustainable Development-67,500 SEK
 • Software Engineering-67,500 SEK
 • Sustainable Energy Systems-67,500 SEK
 • Financial Engineering-67,500 SEK
 • Global Strategy and Management-49,250 SEK
 • International Marketing-49,250 SEK (60 credits)
 • Product and Process Development-Production and Logistics-67,500 SEK
 • Innovation and Design-67,500 SEK
 • Engineering Mathematics-67,500 SEK