ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

LAB University

Сургуулийн танилцуулга

LAB Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Их Сургууль нь Лахти, Лаппенранта хотод үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд онлайнаар боловсрол олгодог. Инновацийн чиглэлээр мэргэшсэн энэхүү дээд боловсролын байгууллагын давуу тал нь дугуй эдийн засаг, дизайн, инноваци, эрүүл мэнд юм. LAB нь 9400 оюутантай бөгөөд Финландын 6 дахь том хэрэглээний шинжлэх ухааны их сургууль юм. LAB нь инноваци, бизнес, үйлдвэрлэлд чиглэсэн шинэ Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн алсын хараа, үйл ажиллагааны соёлыг илэрхийлдэг. Энэ нь янз бүрийн хүмүүс, мэргэжилтнүүд бизнесийн байгууллагуудтай хамтран шинэ зүйлийг бий болгох идэвхтэй арга барилыг дүрсэлдэг. LAB гэдэг нэр нь Финлянд, Англи хэлээр дуудагдахад хялбар бөгөөд LUT их сургуулиудын холбоосыг бий болгодог.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

#351 in QS World University

#37 in All Universities in Finland

Бакалавр IELTS:6.5 +|TOEFL:79+| PTE: 58+

Магистр, Доктор IELTS:7.0 +|TOEFL: 94+| PTE: 64+

Эхний хичээлийн жилд тэтгэлэг олгогдохгүй.

Гурав дахь хичээлийн жилд амжилттай төгссөн оюутнуудад сургалтын төлбөрөөс 50% чөлөөлнө. Эхний болон хоёрдугаар хичээлийн жилд 120 ECTS кредит. Early bird буюу сургуулийн эхний элсэлтээр бүртгүүлж элссэн сурагчдад 50% хүртэл тэтгэлэг олгогдоно.

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр