ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

James Cook University-Жеймс Күүк Их Сургууль

Сургуулийн танилцуулга

Австралийн Queensland мужийн хамгийн эртний хоёрдох их сургууль ба 1970 онд үүсгэн байгуулагдсан. Дэлхийн топ 300 сургуулиудын нэг.

Заах арга зүй, Ажил эрхлэлт, Судалгаа, ОУ-ын суралцагсдын бүрдэл, Тоног төхөөрөмж гэх зүйлүүдээрээ QS-ийн 5 одны шагнал авсан.

Австралийн 2 дахь ууган сургуулийн нэг ба далайн болон цэнгэг усны биологийн чиглэлээр дэлхийд 1-т жагсдаг. 111 гаруй орны 21,000 гаруй суралцагсадтай ба бүтэн цагийн ажил эрхлэлтийн хувьд QLD-д 1-т ордог. 2022 оны QLD-ийн төгсөгчдийн судалгаагаар гадаад төгсөгчдийн дундаж цалингийн хэмжээгээр Австралидаа 1-т орсон.

Эрүүл мэндийн чиглэлээр дэлхийд 5-т ордог

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

 #324 in Best Global Universities

#415 in the world, by the QS World University Rankings

Ерөнхий боловсролын 12 буюу түүнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэн байх.

Бакалавр

IELTS:6.5 +|TOEFL:79+| PTE: 58+

Магистр, Доктор

IELTS:6.5-7.0 |TOEFL:79-94 | PTE:58-64

JCU-ийн ОУ-ын Merit тэтгэлэг

JCU-ийн ОУ -ын шилдэг тэтгэлэг

JCU -ийн дэд  захирлын нэрэмжит  тэтгэлэг

Дээрх тэтгэлгүүдийн хувь болон хөнгөлөх дүн  хоорондоо өөр байдаг бөгөөд сургалтын төлбөрөөс хөнгөлөх боломжтой байдаг байна.

Сургуулийн өөрийн веб сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.  https://www.jcu.edu.au/

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр