ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Griffith University-Гриффит Их Сургууль

Сургуулийн танилцуулга

1971 онд үүсгэн байгуулагдсан ба дэлхийн топ 300 сургуулиудын нэг.

Австрали улсын Зүүн умард Queensland-д байдаг улсын судалгааны их сургууль юм.

Brisbane, Gold Coast хотуудад тархсан 5 том кампусуудтай.

Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн түвшин 5 одны үнэлгээ авсан.

2014 оноос хойш бид 40 гаруй Монгол оюутнуудыг амжилттай зуучлаад байгаа манай ууган хамтрагч их сургууль юм. 

Мөн тус их сургууль кампустаа эмнэлэгтэй бөгөөд, нисэхийн чиглэлээрээ Австралийн цөөхөн их сургуулиудын нэг юм.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

#300 QS World University Rankings 

#201 in Times Higher Education World University Rankings 

#201 in Best Global Universities by US News & World Report

Ерөнхий боловсролын 12 буюу түүнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэн байх.

Бакалавр

IELTS:6.5 +|TOEFL:79+| PTE: 58+

Магистр, Доктор

IELTS:6.5-7.0 |TOEFL:79-94 | PTE:58-64

International Student Academic Excellence Scholarship

Энэхүү тэтгэлэгийн ангилалд хамрагдах оюутнуудад сургалтын төлбөрөөс 25% хөнгөлөлт үзүүлдэг.

Сургуулийн өөрийн веб сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

https://www.griffith.edu.au/

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр

 • Bachelor of Architectural Design
 • Bachelor of Construction Management (Honours)
 • Bachelor of Engineering (Honours)
 • Bachelor of Urban Planning (Honours)
 • Graduate Certificate in Building Services
 • Graduate Certificate in Urban and Environmental Planning
 • Master of Architecture
 • Master of Building Services
 • Master of Engineering Project Management
 • Master of Environment
 • Master of Philosophy
 • Bachelor of Advanced Business (Honours)
 • Bachelor of Advanced Financial Management (Honours)
 • Bachelor of Applied Financial Advice
 • Bachelor of Business
 • Master of Finance
 • Other…