ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Freie Universität Berlin

Сургуулийн танилцуулга

Freie Universität Berlin буюу ихэвчлэн FU Berlin гэж нэрлэдэг бөгөөд 1948 онд байгуулагдсан олон нийтийн судалгааны их сургууль юм. Тус их сургууль нь хүмүүнлэгийн ухаан, нийгмийн ухаан, байгалийн ухаан, анагаах ухаанд онцгой давуу талтай төрөл бүрийн чиглэлээр олон төрлийн эрдэм шинжилгээний хөтөлбөрүүдийг санал болгодог. FU Berlin нь Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings зэрэг нэр хүндтэй зэрэглэлээр дэлхийн шилдэг их сургуулиудын тоонд тогтмол ордог. Тус их сургууль нь нийгмийн хариуцлага, тогтвортой байдал, дэлхийн оролцоог эрхэмлэдэг бөгөөд оюутнуудад олон улсын хөтөлбөр, судалгааны хамтын ажиллагаанд оролцох олон боломжийг олгодог.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

#83 in Times Higher Education Ranking

#127 in QS World University Rankings

#5 in DFG-Ranking

#1 in Humboldt Ranking

Хэлний шаардлага:

IELTS: 4.5-7.5

TOEFL: 60-110 оноо

Зарим хөтөлбөрийг эс тооцвол Freie Universität Berlin нь сургалтын төлбөр авдаггүй, оюутнууд зөвхөн улирал бүр тодорхой төлбөр, хураамж төлөх үүрэгтэй.  Тиймээс тус сургуульд ямар нэгэн тэтгэлэг байдаггүй болно. Гэхдээ Герман бус олон улсын оюутнууд хүсвэл онцгой тохиолдолд дүрэм журмын дагуу онцгой цөөхөн тохиолдлын тэтгэлэг авах боломж байдаг.

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр