ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Brown english college

СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ

Австрали улсын Brisbane болон Goldcoast хотуудад байрлалтай хэлний бэлтгэл бөгөөд 2003 онд байгуулагдан, 2012 онд Австралийн хамгийн шилдэг коллеж гэсэн өргөмжлөлийг авсан билээ.

СУРАЛЦАХ ЧИГЛЭЛҮҮД

ЭЛСЭЛТИЙН ШААРДЛАГА

Академик сургалтад 

Intermediate English level тэй байх 16 наснаас дээш байх, 

 IELTS: 5.0 |TOEFL:35-45 | PTE: 36-4

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

Ахлах сургуулийн бэлтгэл 7 хоногийн 520AUD

Eрөнхий англи хэл: 7 хоногийн 390AUD

IELTS-ийн шалгалтанд бэлтгэх  7 хоногийн  420AUD-450AUD

ТЭТГЭЛЭГ

ХАЯГ БАЙРШИЛ

Level 8, 102 Adelaide Street, Brisbane Queensland 4000

Вебсайт: https://brownsenglish.edu.au/

И-мэйл: info@browns.edu.au

Утас : +61 7 3221 7871