ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Bond University- Бонд их сургууль

Сургуулийн танилцуулга

Бондын их сургууль нь Австралийн ашгийн төлөө бус анхны хувийн их сургууль бөгөөд Куинслэндийн Голд Кост хотын захын Робина хотод байрладаг.  Бондын Их Сургууль нь 1989 оны 5-р сарын 15-нд байгуулагдсанаасаа хойш үндсэндээ гурван улирлын цагийн хуваарь бүхий  дээд боловсролын байгууллага болсон.

Тус их сургууль нь Дэлхийн шилдэг жижиг их сургуулиудын Times Higher Education (THE) зэрэглэлээр 20-р байранд орсон бөгөөд сүүлийн 30 жилийн хугацаанд тус улсын шилдэг дээд боловсролын байгууллагуудын нэг болсон. Бонд нь Австралийн шилдэг корпорацууд төгсөгчдийг хурдан элсүүлдэг тул корпорацийн уялдаа холбоо сайтайгаара алдартай.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Элсэлтийн мэдээлэл

#451 by QS World University Rankings 

#251-300 by QS WUR Ranking By Subject

#51-60 in Top 50 under 50

501–600 in World University Rankings

Ерөнхий боловсролын 12 буюу түүнтэй дүйцэх боловсрол эзэмшсэн байх.

Диплома, сертификат

IELTS:6.0 +|TOEFL:60+| PTE: 50+

Бакалавр

IELTS:6.5 +|TOEFL:79+| PTE: 58+

Магистр, Доктор

IELTS:7.0 +|TOEFL: 94+| PTE: 64+

Сургуулийн өөрийн веб сайтаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

https://bond.edu.au/entry-to-bond/scholarships

Зардал ба хугацаа

Мэргэжлийн хөтөлбөр