Timetable: Mon-Fri 9:30am – 6pm

white-logo
EKA University of Applied Sciences (Latvia, Europe)

ЯАГААД EKA ИХ СУРГУУЛЬ ГЭЖ?

ЭЛСЭЛТИЙН ШААРДЛАГА

 CУРАЛЦАХ ЧИГЛЭЛҮҮД

Тус их сургууль нь англи хэл дээр бакалавр, магистрын сургалтыг санал болгож, боломжийн үнээр, хамгийн сайн чанарын боловсрол эзэмших боломжийг олгодог.

Бакалаврын зэрэг (3 жил, 1 жилд 2,700 евро):

Мэдээллийн технологи (програмчлал)- 4 жил

Магистрын зэрэг (2 жил, 1 жилд 2,800 евро):

ТЭТГЭЛГИЙН ТАЛААР

СУРАГЧ СОЛИЛЦОХ ХӨТӨЛБӨР

Бакалаврын эхний жил, Магистрын эхний семестрийн дараа сурагч солилцооны хөтөлбөрт бүртгүүлэх эрх үүсэх ба бүтэн жилийн хугацаанд Европын Холбооны 29 улсуудад 1 жилийн хугацаагаар явах боломжтой 12 сарын тэтгэлэгтэй (сард 600 евро).