ЦАГИЙН ХУВААРЬ: Mon-Fri 9:30am – 6pm

Финланд

70000 хүн амтай Финландын жижиг хотод ажиллаж байна.

Бидний төлөөлдөг LUT, LAB, Lahti сургуулиуд байрлаж байна.